Logo der HdM

Integrated Product Design

Homepage: https://www.hdm-stuttgart.de/ipd

Contact Persons

Dean of Studies:

Name:
Prof. Dr. Bernhard Dusch  Elektronische Visitenkarte
Room:
183a, Nobelstraße 10 (Technikbau)
Phone:
+49 711 8923-2802
E-Mail:
dusch@hdm-stuttgart.de

Examination Office:

Name:
Simone Anthes  Elektronische Visitenkarte
Room:
I123, Nobelstraße 8 (Nobelstraße 8)
Phone:
+49 711 8923-3147
E-Mail:
anthes@hdm-stuttgart.de

Student Office:

Name:
Dominik Moser  Elektronische Visitenkarte
Room:
033, Nobelstraße 10 (Hauptgebäude)
Phone:
+49 711 8923-2086
E-Mail:
moser@hdm-stuttgart.de

© Hochschule der Medien 2019 | Impressum | Data Protection Declaration Login